Ugrás a tartalomhoz

???97?

???97?

A mutató leírása

A háztartások által saját felhasználásra vásárolt termékek és szolgáltatások árainak átlagos változása az el?z? év azonos id?szakához képest. A fogyasztóiár-indexb?l 100-at kivonva megkapjuk a fogyasztói árak változását.
Legfrissebb adat: –

???97?

A mutató leírása

A bruttó hazai termék az ágazatok vagy szektorok által el?állított, alapáron értékelt bruttó hozzáadott értékek ?sszege és az ágazatokra vagy szektorokra fel nem osztható termékadók és -támogatások egyenlege, levonva a pénzk?zvetítés ágazatokra és szektorokra fel nem osztott szolgáltatási díját. A GDP volumenének a változását az el?z? év azonos id?szakához képest a kiigazítatlan adatok alapján mutatjuk be.
Legfrissebb adat: –

???97?

A mutató leírása

A tízévenként végrehajtott teljes k?r? népszámlálások átfogó képet mutatnak a népesség számáról, ?sszetételér?l. A népszámlálások k?z?tti id?szak évenkénti népességének meghatározásánál a kiindulópont az utolsó népszámlálás népességszáma, amelynek továbbszámításához 2000-ig a népmozgalmi statisztikából rendelkezésre álló természetes szaporodás, illetve fogyás adatait használtuk, 2001-t?l pedig a nemzetk?zi vándorlást is figyelembe vesszük.
Legfrissebb adat: –

???97?

A mutató leírása

A munkanélküliek aránya az azonos korú gazdaságilag aktív népességen belül. A mutató kül?nb?z? korcsoportokra számítható, az alapértelmezés a 15–74 éves korcsoport. További kiemelt korcsoportok: 15–64, 15–24, 25–54 és 55–74 évesek.
Legfrissebb adat: –

???97?

A mutató leírása

A foglalkoztatottak aránya az azonos korú népességen belül. A mutató kül?nb?z? korcsoportokra számítható, az alapértelmezés a 15–64 éves korcsoport. További kiemelt korcsoportok: 15–74, 15–24, 25–54, 55–64 és 20–64 évesek.
Legfrissebb adat: –

???97?

A mutató leírása

Az ipari termelés alakulását az ipari termelési érték változásával mérjük, de ebb?l az árváltozás hatását kisz?rjük. A termelési volumenindexet az ipari termelési érték (tárgyid?szaki árszinten kifejezett) ?sszehasonlító áras adataiból számítjuk.
Legfrissebb adat: –

???97?

Magyarország.hu
KSH K?nyvtár
KSH-Elektra
Elektronikus lakossági adatgy?jtések
Agrárcenzus 2020
Fenntartható fejl?dési célok indikátorrendszere
Széchenyi 2020